Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

미등록페이지

[Caboolture] ~~~~~~~Looking for your 2nd Working Holiday Visa? Work in our farms to…

Ganji
2019.07.09 08:01 465 0

본문

Share House - 2인1실 & 3인1실

1주 - $120 (방값)
보증금(디파짓) - $200
노티스(나가기 전 고지하는 것) -2주

* Wi-Fi 무제한입니다!

* 깔끔한 시설, 깨끗한 환경 ※ 인스펙션이나 
사진 필요하신 분들은 말씀해주시면 보여드립니다!

★쇼핑 - 필요하신 경우 쇼핑하는 날이 아니더라도 
언제든 픽업해드립니다. 
집에서 걸어서 5분거리 중대형 크기 마트 있습니다! 
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

일 소개

일의 종류 - 픽킹 & 팩킹

트롤리 픽킹 - 트롤리를 타고 다니면서 딸기 따시면 됩니다

팩킹 - 건물 내에서 퍼넷 포장을 하며 날씨의 영향을 거의 안받습니다!

근무시간 - 하루에 평균 6~8시간 일을 합니다!

-----------------------------------------------------

현재 : 픽킹 (Picking) 

6월 

픽킹 : 트롤리 픽킹 / per kg - $1 ~$0.65
트레이(바구니) 대략 2.2kg~2.5kg 

작년기준 주 700 ~1000불

팩킹 : (경력자 우대합니다.)
능력제 적용시 
Second (500g) / $0.20c
Cube (250g) / $0.18c
Plat (250g) / $0.18c
근무 시간 : 평균 6~7 시간 + a

평균 주급 : $ 700 ~ $ 1000 본인이 노력하신만큼 
더 벌 수 있습니다

주급 : 첫 1주 후 매주 월요일 본인계좌로 입금됩니다! 
그 주에 일한 Pay Slip(급여 명세서)도 
같은 날 이메일로 발송해드립니다.
저희는 오피스에서 직접페이작업하구요 
연금 및 워크커버&택스 다 지급되는 합벅적으로 운영되는 회사입니다 

# 출/퇴근 : 픽업비 $ 5
차량 소지자의 경우 픽업인원 맞춰드립니다!

세컨 서류 (오피스에 문의주세여)
1) Contract papers(고용 계약서)
2) Piecew0rk Agreement(능력제 고용 계약서)
3) Pay Summary(급여 요약 확인서)
4) Pay silp(급여 명세서)
5) 1263 Form(비자 신청서류)

Day-Off (쉬는 날)에도 세컨 일수 카운트 
해드리고 있습니다.
세컨 최대한 빨리 따도록 도와드립니다!

Second V1SA ,고용 계약서, 1263폼, 
능력제 고용 계약서, 페이슬립, 페이서머리, TFN 등 
워킹 홀리데이 관련 필수 서류들입니다 
걱정하지마십쇼 다 챙겨드립니다!

오시는 길(픽업), 서비스

* TFN신청, 핸드폰 개통, 통장 개설, 자동차 공증신청 등등 말씀하시면 다 도와드립니다!

* 브리즈번 공항, 카불쳐 역, 모레이필드 역, 또는 
가깝다 싶은 장소는 저희가 쉐어하우스까지
픽업해드립니다 

#다른 궁금하신 점이나 좀더 자세한 질문들은 
아래의 제 연락처로 연락주시면
친절히 말씀드리겠습니다!! 
-------------------------------

Line : kjh9588
Kakao : kjh641
Phone : 0421 145 346 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.11.11 158
Sun Admin 2019.08.09 717
Sun Admin 2018.02.15 1,872
Massage 4시간 39분전 11
massage666 20시간 41분전 16
matt 20시간 29분전 18
ptzz 21시간 50분전 36
info 22시간 19분전 62
Happytel 2019.12.05 15
Danny 2019.12.05 28
massage666 2019.12.04 35
Cafe63 2019.12.04 73
learn 2019.12.04 56
Johnpj 2019.12.03 51
ts1000 2019.12.03 118
Stephy 2019.12.03 59
Happytel 2019.12.03 51
Trong28 2019.12.03 150
Thaifood 2019.12.02 106
massage888 2019.12.02 119
aspley 2019.12.02 50
CindyJoel 2019.12.02 75
cooldogz 2019.12.02 51
mycozy 2019.12.02 63
Stephy 2019.12.02 59
LilyLily 2019.12.02 53
Panda83 2019.12.01 69
Panda83 2019.12.01 59
Chux 2019.12.01 120
Ann123 2019.12.01 118
Choe bong 2019.12.01 53
Miyoung 2019.12.01 123
Trong28 2019.11.30 173
matt 2019.11.30 68
massage666 2019.11.30 49
nekobus 2019.11.30 56
Chux 2019.11.29 194
massage888 2019.11.29 58
massage888 2019.11.29 132
mycozy 2019.11.29 76
Angel88 2019.11.28 136
Stephy 2019.11.28 74
emmabne 2019.11.28 84
cooldogz 2019.11.27 87
massage666 2019.11.27 91
kedron 2019.11.27 90
aspley 2019.11.26 93
redcrane 2019.11.26 86
Stephy 2019.11.26 97
cooldogz 2019.11.26 87
amati2019 2019.11.26 119
ky 2019.11.26 113
KinCen 2019.11.25 307
jinxplay 2019.11.25 105
Take5 2019.11.25 130
주얼리 2019.11.25 77
Happytel 2019.11.25 96
Happytel 2019.11.25 55
mycozy 2019.11.25 100
LilyLily 2019.11.25 86
Cafecoombabah 2019.11.25 91
Cafecoombabah 2019.11.25 99
wanted 2019.11.24 461
massage888 2019.11.24 258
Kurt 2019.11.24 223
Matsuri 2019.11.24 181
Cafe63ChermsidePort 2019.11.24 313
Lavenderspa 2019.11.24 99
oisushi 2019.11.24 326
Kaal 2019.11.23 264
cooldogz 2019.11.23 96
Wonseok 2019.11.23 299
Panda83 2019.11.22 136
Panda83 2019.11.22 96
Panda83 2019.11.22 97
matt 2019.11.22 145
Angel520 2019.11.22 108
Sugr 2019.11.22 216
amyford 2019.11.22 292
Shineshine07 2019.11.22 130
Olivia 2019.11.22 99
nekobus 2019.11.22 101
ptzz 2019.11.22 95
Stephy 2019.11.22 98
lululala 2019.11.22 95
massage888 2019.11.21 155
LucyLy123 2019.11.21 115
vivyanio 2019.11.21 185
Sushihouse2016 2019.11.21 174
우리카지노 2019.11.21 102
Choe bong 2019.11.21 105
Happytel 2019.11.21 84
jinxplay 2019.11.21 138
cooldogz 2019.11.21 79
JeffKim 2019.11.21 97
yeesim 2019.11.21 298
kedron 2019.11.21 86
BennyB123 2019.11.21 208
Ginlee 2019.11.21 153
Stephy 2019.11.20 115