Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

미등록페이지

[Caboolture] Work to be eligible for your 2nd working Holiday Visa

GanjiSmith
2019.07.12 12:25 524 0

본문

일 소개

일의 종류 - 픽킹 & 팩킹

트롤리 픽킹 - 트롤리를 타고 다니면서 딸기 따시면 됩니다

팩킹 - 건물 내에서 퍼넷 포장을 하며 날씨의 영향을 거의 안받습니다!

근무시간 - 하루에 평균 6~8시간 일을

주급 : 첫 1주 후 매주 월요일 본인계좌로 입금됩니다! 
그 주에 일한 Pay Slip(급여 명세서)도 
같은 날 이메일로 발송해드립니다.
저희는 오피스에서 직접페이작업하구요 
연금 및 워크커버&택스 다 지급되는 합벅적으로 운영되는 회사입니다

# 출/퇴근 : 픽업비 $ 5
차량 소지자의 경우 픽업인원 맞춰드립니다!

세컨 서류 (오피스에 문의주세여)
1) Contract papers(고용 계약서)
2) Piecew0rk Agreement(능력제 고용 계약서)
3) Pay Summary(급여 요약 확인서)
4) Pay silp(급여 명세서)
5) 1263 Form(비자 신청서류)

Day-Off (쉬는 날)에도 세컨 일수 카운트 
해드리고 있습니다.
세컨 최대한 빨리 따도록 도와드립니다!

Second V1SA ,고용 계약서, 1263폼, 
능력제 고용 계약서, 페이슬립, 페이서머리, TFN 등 
워킹 홀리데이 관련 필수 서류들입니다 
걱정하지마십쇼 다 챙겨드립니다!

오시는 길(픽업), 서비스

* TFN신청, 핸드폰 개통, 통장 개설, 자동차 공증신청 등등 말씀하시면 다 도와드립니다!

* 브리즈번 공항, 카불쳐 역, 모레이필드 역, 또는 
가깝다 싶은 장소는 저희가 쉐어하우스까지
픽업해드립니다

#다른 궁금하신 점이나 좀더 자세한 질문들은 
아래의 제 연락처로 연락주시면
친절히 말씀드리겠습니다!! 
-------------------------------

Line : kjh9588
Kakao : kjh641
Phone : 0421 145 346

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.11.11 187
Sun Admin 2019.08.09 739
Sun Admin 2018.02.15 1,921
JeffKim 2019.12.11 2
kedron 2019.12.11 5
우리카지노 2019.12.11 22
Angel520 2019.12.11 9
cooldogz 2019.12.11 5
madhu 2019.12.11 32
matt 2019.12.11 17
Happytel 2019.12.11 22
TCMA 2019.12.10 75
jinxplay 2019.12.10 15
Panda83 2019.12.10 25
Panda83 2019.12.10 15
Panda83 2019.12.10 9
redcrane 2019.12.10 11
mycozy 2019.12.10 8
Mandy 2019.12.10 14
jinxplay 2019.12.10 13
Checkcheck 2019.12.10 14
Stephy 2019.12.09 32
Happytel 2019.12.09 28
jinxplay 2019.12.08 35
Ann123 2019.12.08 66
Ann123 2019.12.08 59
mycozy 2019.12.08 39
QABNE 2019.12.08 98
kedron 2019.12.08 32
Checkcheck 2019.12.08 38
amyford 2019.12.07 203
nekobus 2019.12.07 36
learn 2019.12.07 31
cooldogz 2019.12.07 27
Stephy 2019.12.07 52
MINJI 2019.12.06 49
Massage 2019.12.06 89
massage666 2019.12.05 66
matt 2019.12.05 64
ptzz 2019.12.05 101
info 2019.12.05 187
Happytel 2019.12.05 50
Danny 2019.12.05 56
massage666 2019.12.04 61
Cafe63 2019.12.04 108
learn 2019.12.04 87
Johnpj 2019.12.03 79
ts1000 2019.12.03 172
Stephy 2019.12.03 85
Happytel 2019.12.03 67
Trong28 2019.12.03 234
Thaifood 2019.12.02 141
massage888 2019.12.02 196
aspley 2019.12.02 78
CindyJoel 2019.12.02 109
cooldogz 2019.12.02 77
mycozy 2019.12.02 98
Stephy 2019.12.02 87
LilyLily 2019.12.02 77
Panda83 2019.12.01 109
Panda83 2019.12.01 84
Chux 2019.12.01 174
Ann123 2019.12.01 156
Choe bong 2019.12.01 76
Miyoung 2019.12.01 157
Trong28 2019.11.30 213
matt 2019.11.30 90
massage666 2019.11.30 81
nekobus 2019.11.30 83
Chux 2019.11.29 259
massage888 2019.11.29 89
massage888 2019.11.29 161
mycozy 2019.11.29 101
Angel88 2019.11.28 168
Stephy 2019.11.28 97
emmabne 2019.11.28 110
cooldogz 2019.11.27 106
massage666 2019.11.27 118
kedron 2019.11.27 114
aspley 2019.11.26 110
redcrane 2019.11.26 107
Stephy 2019.11.26 111
cooldogz 2019.11.26 109
amati2019 2019.11.26 147
ky 2019.11.26 129
KinCen 2019.11.25 343
jinxplay 2019.11.25 123
Take5 2019.11.25 158
주얼리 2019.11.25 97
Happytel 2019.11.25 115
Happytel 2019.11.25 68
mycozy 2019.11.25 118
LilyLily 2019.11.25 103
Cafecoombabah 2019.11.25 113
Cafecoombabah 2019.11.25 115
wanted 2019.11.24 526
massage888 2019.11.24 296
Kurt 2019.11.24 253
Matsuri 2019.11.24 201
Cafe63ChermsidePort 2019.11.24 362