Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

숙소정보

[시티] ■사우스뱅크■ 플라자 아파트 세컨룸 남자 3인 1실 두분 24일 입주가능 :)

EScooter
2020.02.14 22:21 22 0

본문

■사우스뱅크■ 플라자 아파트 세컨룸 남자 3인 1실 두분 24일 입주가능 :) 

주소는 66 Manning st 이며, 주위에 콜스 및 IGA와 커먼웰스 등 가까운 거리에 다 위치하여있습니다.


또한, 시티까지 나가는데 15분 정도밖에 걸리지 않습니다.


세탁세제와 주방세제는 제공해드립니다.

편의시설로 수영장 및 헬스장이 있습니다.


주 130불

첫주 반값 할인 :)


2주 노티스 

2주 디파짓


인스펙션은


0432 733 723으로 연락주세요.


감사합니다 :)

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2020.02.02 79
Sun Admin 2020.01.14 200
Sun Admin 2020.01.22 279
에듀영닷컴 2019.11.26 256
Sun Admin 2019.11.19 273
Sun Admin 2019.11.19 344
Sun Admin 2019.11.19 345
Mark 2020.02.19 2
RickP 2020.02.19 3
Jinju 2020.02.19 3
Jiye 2020.02.19 6
Jang 2020.02.19 7
willy 2020.02.19 4
Kevin2694 2020.02.19 4
Del1221 2020.02.19 6
eunyoung 2020.02.19 4
5스타 2020.02.19 5
5스타 2020.02.19 9
Salhi 2020.02.19 7
sangmin 2020.02.19 4
navbri 2020.02.19 9
Hochang 2020.02.19 4
QLDkakao 2020.02.19 9
young 2020.02.19 17
Ssss3333 2020.02.19 7
dldPwls4 2020.02.19 9
Ssss3333 2020.02.19 5
Sungwoo 2020.02.19 9
ntless4777 2020.02.19 6
2020.02.19 12
knotts 2020.02.19 15
dldPwls4 2020.02.19 7
Slllully 2020.02.19 9
Slllully 2020.02.19 10
judy03 2020.02.19 13
Jamie 2020.02.19 11
oddkrn 2020.02.19 4
Daeho 2020.02.19 7
Jamie 2020.02.19 7
kikika 2020.02.19 12
qkkqh77 2020.02.19 16
민규 2020.02.19 9
Jaehong 2020.02.19 13
Seonghwan 2020.02.19 8
Jaehong 2020.02.19 9
lys8833 2020.02.19 7
lys8833 2020.02.19 6
lys8833 2020.02.19 3
lys8833 2020.02.19 5
Eunji 2020.02.19 9
QLDkakao 2020.02.19 12
kate 2020.02.19 6
sunzu 2020.02.19 11
Eunji 2020.02.19 14
xzcv24 2020.02.19 11
xzcv24 2020.02.19 5
이호 2020.02.19 12
NOTE10PLUS 2020.02.19 17
ouo0913 2020.02.19 12
bonbris 2020.02.19 8
wayet80 2020.02.19 4
bonbris 2020.02.19 6
bonbris 2020.02.19 11
jinabris 2020.02.19 7
Clex 2020.02.19 23
jinabris 2020.02.19 8
jiwoong 2020.02.19 6
gaktv 2020.02.19 13
gaktv 2020.02.19 8
gaktv 2020.02.19 12
jiwoong 2020.02.19 5
gaktv 2020.02.19 8
Hochang 2020.02.19 6
daniel 2020.02.19 21
December 2020.02.19 8
movingcastle 2020.02.19 8
December 2020.02.19 8
sandara 2020.02.19 13
movingcastle 2020.02.19 8
sandara 2020.02.19 10
movingcastle 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 7
sandara 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 6
December 2020.02.19 6
battlewkd1 2020.02.19 10
movingcastle 2020.02.19 5
movingcastle 2020.02.19 4
December 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 7
December 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 5
rimilt47 2020.02.19 4
movingcastle 2020.02.19 4
movingcastle 2020.02.19 5
movingcastle 2020.02.19 5
movingcastle 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 6
movingcastle 2020.02.19 5
December 2020.02.19 5