Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

P&C TAX

  • P&C TAX

호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기

PNCTAX
2019.06.30 12:22 1,776 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


호주에서 세금환급 신청을 하실때 일과 관련하여 교육을 받으셨다면 그 교육비용 또한 소득공제가 가능하다는 사실을 알고계셨나요?


하지만 교육비용에 따른 소득공제를 신청하실때 신청조건이 있으십니다:)


오늘은 세금환급 신청시에 학비/교육비에 관한 소득공제를 신청하실 수 있으신지에 관한 내용을 포스팅 해보았습니다.


자세한 내용은 아래의 블로그 링크를 통해서 확인해주세요!


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기!◀◀ 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2020.01.16 475
PNCTAX 2019.12.20 335
PNCTAX 2019.10.31 1,893
PNCTAX 2019.10.04 713
PNCTAX 2019.07.30 1,864
PNCTAX 2019.07.23 2,348
PNCTAX 2019.07.23 2,580
PNCTAX 2019.07.11 1,830
PNCTAX 2019.07.04 2,855
PNCTAX 2019.07.03 2,052
PNCTAX 2019.06.30 1,230
PNCTAX 2019.06.30 1,777
PNCTAX 2019.06.30 1,579
PNCTAX 2019.06.30 1,073
PNCTAX 2019.06.07 1,467
PNCTAX 2019.05.24 1,214
PNCTAX 2019.05.24 3,756
PNCTAX 2019.05.24 2,641
PNCTAX 2019.05.16 1,184
PNCTAX 2019.05.16 1,471
PNCTAX 2019.05.16 856
PNCTAX 2019.05.16 991
PNCTAX 2019.05.16 725
PNCTAX 2019.05.16 993
PNCTAX 2019.05.16 639
PNCTAX 2019.05.16 844
PNCTAX 2019.05.16 1,081
PNCTAX 2019.05.16 719
PNCTAX 2019.05.16 815
PNCTAX 2019.05.16 638
PNCTAX 2019.05.16 883
PNCTAX 2019.05.16 735
PNCTAX 2019.05.16 1,517
PNCTAX 2019.05.16 700
PNCTAX 2019.05.16 1,205
PNCTAX 2019.05.16 754
PNCTAX 2019.05.16 1,272
PNCTAX 2019.05.16 655
PNCTAX 2019.05.16 630
PNCTAX 2019.05.16 589
PNCTAX 2019.05.16 668
PNCTAX 2019.05.16 660
PNCTAX 2019.05.16 765
PNCTAX 2019.05.16 754
PNCTAX 2019.05.16 741
PNCTAX 2019.05.16 843
PNCTAX 2019.05.16 867
PNCTAX 2019.05.16 899
PNCTAX 2019.05.16 1,158
PNCTAX 2019.05.16 1,026
PNCTAX 2019.05.16 716
PNCTAX 2019.05.16 574
PNCTAX 2019.05.16 605
PNCTAX 2019.05.16 459
PNCTAX 2019.05.16 644
PNCTAX 2019.05.16 812
PNCTAX 2019.05.16 627