Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

P&C TAX

  • P&C TAX

호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기

PNCTAX
2019.06.30 12:22 1,670 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


호주에서 세금환급 신청을 하실때 일과 관련하여 교육을 받으셨다면 그 교육비용 또한 소득공제가 가능하다는 사실을 알고계셨나요?


하지만 교육비용에 따른 소득공제를 신청하실때 신청조건이 있으십니다:)


오늘은 세금환급 신청시에 학비/교육비에 관한 소득공제를 신청하실 수 있으신지에 관한 내용을 포스팅 해보았습니다.


자세한 내용은 아래의 블로그 링크를 통해서 확인해주세요!


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기!◀◀ 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2020.01.16 136
PNCTAX 2019.12.20 217
PNCTAX 2019.10.31 1,654
PNCTAX 2019.10.04 588
PNCTAX 2019.07.30 1,699
PNCTAX 2019.07.23 2,161
PNCTAX 2019.07.23 2,424
PNCTAX 2019.07.11 1,715
PNCTAX 2019.07.04 2,717
PNCTAX 2019.07.03 1,935
PNCTAX 2019.06.30 1,168
PNCTAX 2019.06.30 1,671
PNCTAX 2019.06.30 1,458
PNCTAX 2019.06.30 983
PNCTAX 2019.06.07 1,336
PNCTAX 2019.05.24 1,143
PNCTAX 2019.05.24 3,615
PNCTAX 2019.05.24 2,453
PNCTAX 2019.05.16 1,094
PNCTAX 2019.05.16 1,346
PNCTAX 2019.05.16 805
PNCTAX 2019.05.16 903
PNCTAX 2019.05.16 664
PNCTAX 2019.05.16 930
PNCTAX 2019.05.16 587
PNCTAX 2019.05.16 782
PNCTAX 2019.05.16 992
PNCTAX 2019.05.16 645
PNCTAX 2019.05.16 722
PNCTAX 2019.05.16 589
PNCTAX 2019.05.16 804
PNCTAX 2019.05.16 671
PNCTAX 2019.05.16 1,442
PNCTAX 2019.05.16 647
PNCTAX 2019.05.16 1,111
PNCTAX 2019.05.16 685
PNCTAX 2019.05.16 1,180
PNCTAX 2019.05.16 603
PNCTAX 2019.05.16 572
PNCTAX 2019.05.16 536
PNCTAX 2019.05.16 614
PNCTAX 2019.05.16 603
PNCTAX 2019.05.16 680
PNCTAX 2019.05.16 683
PNCTAX 2019.05.16 669
PNCTAX 2019.05.16 761
PNCTAX 2019.05.16 761
PNCTAX 2019.05.16 799
PNCTAX 2019.05.16 1,032
PNCTAX 2019.05.16 959
PNCTAX 2019.05.16 655
PNCTAX 2019.05.16 519
PNCTAX 2019.05.16 559
PNCTAX 2019.05.16 418
PNCTAX 2019.05.16 593
PNCTAX 2019.05.16 722
PNCTAX 2019.05.16 575