SunBrisbane LOGO 농장구인

농장구인

[NSW] Casino 지역 블루베리 팜에서 구인합니다.(오지 친구들 많아서 단가 상승중!)

choi
2021.09.07 20:30 82 0

본문

Casino NSW 지역에서 블루베리 픽커 구인하고 있습니다. 


현재 주 6일 출근 중에 있고, 베리가 많이 올라와서 매주 주에 5일이상 일할 수 있는 팜입니다. 


시즌은 8월 말부터 12월까지이고, 일 끝나고 다른 일자리 연계도 가능합니다. 


포지션 


- 픽커(피스레이트) 


- 체커 or 스캐너(아울리) 


Jin Niu Farm은 점보 사이즈 베리 종류가 있습니다.(유레카 / 선라이즈 / 트와일라잇 / 머레디안) 


- 픽킹하시기 쉬운 종류이고 사이즈도 커서 키로 수 잘 나옵니다. 

- 유명한 마운틴블루 팜 종이랑 같구요. 카지노 마을에서 10~15분거리에 있어 생활하시기 편리합니다. 

- 팜소속 오지 친구들도 많아서 단가 잘 나오는 편, 거의 평지랑 가깝고 나무가 높지 않아서 픽킹하시기 쉽습니다. 분위기도 좋구요. 


단가 

- 유동단가 KG per 3~9$(저번주 단가 미니멈 4.55~5.45$)


시간 

- 8:00~4:00(날씨에 따라 다름) 

- 런치 타임, 스모커 타임 있습니다. 


숙소

- 개인이 구해도 됩니다. 지금 숙소는 모텔이 있고, 쉐어하우스는 자리가 많이 없어서 자리가 없을 수 있습니다.

  

카지노 마을은 작은 지역이지만 주변에 님빈, 리즈모어, 발리나, 바이런베이가 근처에 있습니다. 


관심있으신 분들은 아래 연락처로 연락주시면 답변드리겠습니다. 


- Kakao ID :aroha1119

- P.H : 0484 640 150

- Instagram : https://www.instagram.com/jumbo_blue/b87104ab75afc83e682e36c59164d519_1631014241_7759.jpg 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.11.14 4,218
Sun Admin 2020.06.23 2,010
Sun Admin 2019.11.11 2,583
Sun Admin 2018.01.08 3,740
do098 2021.09.21 26
Hub0000 2021.09.21 16
QuiteGood 2021.09.21 11
우아 2021.09.20 17
DAPCHERRY 2021.09.20 37
Moffatt 2021.09.20 31
존이박 2021.09.18 44
Farmworking 2021.09.15 86
winterxx 2021.09.14 62
Okeydokey 2021.09.14 64
2021.09.13 63
choi 2021.09.12 51
JaneDoe 2021.09.08 95
choi 2021.09.07 83
yoyoyoyo 2021.09.05 129
dong hun 2021.09.03 134
Tomcho 2021.09.03 86
Hub0000 2021.09.03 96
우아 2021.09.02 85
2021.09.02 89
do098 2021.09.01 115
killerholl 2021.09.02 159
Moffatt 2021.09.01 84
Okeydokey 2021.08.30 116
Moffatt 2021.08.30 94
2021.08.27 121
Tomcho 2021.08.25 115
율뚜니 2021.08.24 123
Tomcho 2021.08.23 131
Daled123 2021.08.22 149
율뚜니 2021.08.22 93
choi 2021.08.22 127
do098 2021.08.21 141
율뚜니 2021.08.21 106
2021.08.21 111
yoyoyoyo 2021.08.21 138
Tomcho 2021.08.21 102
Tomcho 2021.08.19 116
Tomcho 2021.08.19 111
2021.08.19 127
2021.08.18 237
JaneDoe 2021.08.18 236
Moffatt 2021.08.18 213
Admin4309 2021.08.18 231
do098 2021.08.16 348
2021.08.16 215
2021.08.15 221
LeoAu 2021.08.15 244
율뚜니 2021.08.14 225
Js21 2021.08.14 131
Okeydokey 2021.08.14 135
2021.08.11 142
Farmworking 2021.08.11 171
yoyoyoyo 2021.08.10 169
gooooooood 2021.08.10 147
Moffatt 2021.08.10 137
2021.08.09 133
do098 2021.08.08 119
do098 2021.08.08 153
농장사람 2021.08.08 110
Daled123 2021.08.07 144
율뚜니 2021.08.07 115
Strawberryworker 2021.08.07 145
제인꾹 2021.08.06 200
do098 2021.08.06 151
do098 2021.08.06 116
Okeydokey 2021.08.06 149
Farmworking 2021.08.05 168
Js21 2021.08.05 126
2021.08.04 125
우아 2021.08.04 123
do098 2021.08.04 156
Okeydokey 2021.08.04 126
LeoAu 2021.08.04 132
do098 2021.08.03 124
do098 2021.08.03 125
2021.08.02 141
Daled123 2021.08.01 192
yoyoyoyo 2021.07.31 155
Okeydokey 2021.07.31 177
Daled123 2021.07.30 144
do098 2021.07.29 179
do098 2021.07.29 164
2021.07.29 137
Yongdae 2021.07.28 207
Moffatt 2021.07.28 188
Admin4309 2021.07.27 196
FarmworkRyan 2021.07.26 217
yoyoyoyo 2021.07.23 198
농장사람 2021.07.22 187
Strawberryworker 2021.07.22 190
Daled123 2021.07.21 195
Okeydokey 2021.07.20 200
우아 2021.07.19 152
Moffatt 2021.07.19 179
yoyoyoyo 2021.07.18 235