SunBrisbane LOGO 벼룩시장

벼룩시장

[선샤인] 렌트 정리해요 (TV,냉장고,세탁기,소파,식탁,안마의자)

Yandina
2021.09.12 09:09 147 0

본문

안녕하세요 ^^
급귀국으로 렌트정리해요
냉장고 100불
TV 100불
세탁기 200불
소파 200불
식탁 50불
안마의자 800불 (3개월사용)

한꺼번에 구매시 1300불
픽업 Only
관심있으시면 연락주세요 사진 보내드리고
직접 오셔서 보셔도 되세요. 감사합니다!

0421 322 633

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2021.01.21 1,249
Sun Admin 2020.06.23 1,937
Sun Admin 2019.05.21 2,846
Sun Admin 2017.09.25 4,546
sunbrisbane 2012.05.30 3,323
SK33 2021.09.22 9
SK33 2021.09.22 3
Yandina 2021.09.12 148
Yandina 2021.08.30 144
kdoas 2021.08.17 751
chl0911 2021.08.15 493
구르미 2021.08.13 466
zztop 2021.08.13 432
은지김 2021.08.09 490
jihyun 2021.08.02 469
michll 2021.07.16 619
오지부부 2021.07.03 439
lewis 2021.06.29 423
lewis 2021.06.25 580
davidcho 2021.06.25 349
davidcho 2021.06.23 361
lewis 2021.06.22 438
davidcho 2021.06.19 537
kungfupanda 2021.06.14 586
김또깡 2021.06.03 576
cobo 2021.06.02 554
davidcho 2021.06.01 709
Sangwoo 2021.05.19 676
Sangwoo 2021.05.19 739
오가닉 2021.05.18 613
커먼웰스11 2021.05.13 647
A 2021.04.24 973
김준준 2021.03.28 1,012
Alfie 2021.03.27 933
lifehoom 2021.03.21 1,029
일하자 2021.03.20 1,002
Alfie 2021.03.13 888
beeflover 2021.01.24 1,506
rnfma12 2021.01.24 1,218
hojuyo 2021.01.22 1,144