Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese
SunBrisbane LOGO 암호화폐

암호화폐

  • 암호화폐

2019년 10월 크립토 월드 뉴스 모음

Cryptobuster
2019.11.02 20:24 142 0

본문

2019년 10월 크립토 월드 뉴스 모음


1. 시진핑의 블럭체인 올인 발언후 비트코인 $4000 상승

2, 트론 코인 삼성 및 맥아피 재단과 협력 

3. 비트코인 1800만개 채굴, 남은 채굴량은 300만개이며 향후 120년간 채굴 예정

4. 내년 5월경 비트코인 채굴량 반감기로 비트코인 가격 상승 예상

5, 10월 31일은 비트코인 11번째 생일.. 비토코인 최초 거래 가격은 $0.35

6. 유명 독일 은행 비트코인 적정 가격은 $90,000

7. 패이스북 리브라에 앞서서 차이나 중앙은행 암호화폐 출시 임박

8. 스타벅스에서 사용가능한 암호화페 앱 내년 출시

9. 카카오 코인 클래이튼(KLAY) 출시**** BITCOIN NOT DEAD

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • 암호화폐
제목
표해솔 2019.12.15 1
엄솔효 2019.12.15 1
표해솔 2019.12.15 1
표해솔 2019.12.15 1
표해솔 2019.12.15 1
표해솔 2019.12.14 1
엄솔효 2019.12.14 0
표해솔 2019.12.14 0
표해솔 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
표해솔 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
표해솔 2019.12.14 0
표해솔 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.14 0
엄솔효 2019.12.13 1
엄솔효 2019.12.13 1
Cryptobuster 2019.11.02 143
Cryptobuster 2019.08.12 594
Cryptobuster 2019.08.09 584
Cryptobuster 2019.08.09 558
Cryptobuster 2019.06.16 1,031
Cryptobuster 2019.06.12 1,131
Cryptobuster 2019.06.11 917
Cryptobuster 2019.06.11 853
Cryptobuster 2019.06.10 756
Cryptobuster 2019.06.10 669
Cryptobuster 2019.06.10 542
Cryptobuster 2019.06.06 548